• Pro firmy
  • O nás
  • Reference
  • Realizace
  • Dotace
  • Aktuality
  • Kontakty

Jak funguje fotovoltaický článek ?

Fotovoltaický článek je elektrický prvek, který přeměňuje světelnou energii přímo na elektrickou energii pomocí tzv. fotovoltaického efektu. Tento efekt byl objeven již v roce 1839 francouzským fyzikem Alexandrem Becquerellem a později byl dále zkoumán a vylepšován dalšími vědci.

Fotovoltaický článek je základní stavební jednotkou fotovoltaického panelu, který je tvořen mnoha takovými články. Fotovoltaický článek je v podstatě tenká vrstva polovodičového materiálu, obvykle křemíku, která je vyrobená pomocí speciálních technologií a procesů.

Fotovoltaický efekt v článku využívá vlastností polovodičů, které mohou absorbovat světelnou energii a uvolňovat elektrony, což vytváří elektrický náboj. Když světlo dopadne na fotovoltaický článek, energie světla přemění elektrony v polovodiči na vyšší energetické hladiny, kde se mohou pohybovat jako volné elektrony. Tyto volné elektrony jsou poté odváděny speciálními kontakty v článku, které vytvářejí elektrický proud. Elektrický proud z fotovoltaického článku lze poté použít pro napájení elektrických zařízení nebo pro ukládání do baterií.

Fotovoltaické články mohou být propojovány v sérii nebo paralelně, aby se zvýšila výstupní napětí nebo proud. Tímto způsobem lze vytvářet fotovoltaické panely o různých velikostech a výkonech, které lze použít pro solární elektrárnu.

Další aktuality

Aktualizované podmínky NZÚ Light

Speciální nabídka – fotovoltaická elektrárna na ohřev vody a k tomu nový bojler. Pořízení solárního systému Vám díky štědré dotaci a naší práci umožní si

Dobíjecí stanice IONT tech

Dne 3.června 2024 jsme se sešli s majitelem a hlavním vývojářem společnosti IONT tech, aby nás informoval o novinkách a aktuálních změnách u dobíječek, které

Solární konference

Firma Sunus se stále zajímá o moderní trendy a aktuální vývoj energetického odvětví, zejména fotovoltaických elektráren. Proto Sunus nemohl chybět na největší události roku zasvěcené solární

Nechte vše na nás - poradíme, vysvětlíme

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.