Služby

Fotovoltaické elektrárny

Obrázky

Regenerativní, nezávislý, výkonný, ekologický zdroj energie

S postupujícím rozšiřováním obnovitelných energetických systémů vzrůstá schopnost společnosti vyrábět vlastní elektřinu. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje uživatelům možnost rentabilně využít bezplatnou sluneční energii. Instalací fotovoltaických panelů projevuje provozovatel svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí a aktivně přispívá k ochraně klimatu snížením tvorby emisí CO2.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům za energie představuje fotovoltatické zařízení úsporu finančních prostředků a zároveň snižuje závislost spotřebitele na dodavatelích energií. Elektřina vlastní výroby se dá využít k vlastní potřebě, dá se uchovat nebo napájet do veřejné sítě. Díky tomu, že stát podporuje úsporu energie danou její vlastní výrobou, investice se brzy vrátí.

8,5 m2 fotovoltaické plochy stačí k pokrytí spotřeby elektřiny průměrného občana České republiky.

Výroba vlastní elektřiny a její využití:
Vzhledem k nulové úhradě za napájení do veřejné sítě se dnes upřednostňuje vlastní spotřeba solární elektřiny. Proto se vyrobená fotovoltaická elektřina nejprve využije pro vlastní potřebu popř. se uloží a pouze minimum přebytečné elektřiny se napojí do sítě.

Aspekty z toho vyplývající jsou následující:

 • Ochrana životního prostředí –fotovoltaická zařízení snižují zatížení životního prostředí škodlivinami a chrání přírodní zdroje
 • Zvýšení hodnoty – instalací fotovolaických zařízení zvyšujete atraktivitu vaší nemovitosti a její hodnotu
 • Náklady – solární elektřina se dnes vyrábí mnohem levněji, než se obecně platí za její spotřebu v domácnosti
Obrázky

Fotovoltaika s vysokou účinností, nekompromisní kvalita a garantovaná jistota

Produktový program Vitovolt 300 zahrnuje monokrystalické panely s černým designem až do jmenovitého výkonu 410 Wp.

Fotovoltaické panely Vitovolt 300 přesvědčí vysokými hodnotami výkonu a nekompromisní kvalitou i rozšířenou zárukou k produktu a jeho fungování ze strany společnosti Viessmann. Navíc mají všechny panely výhradně pozitivní výkonovou toleranci ve stavu při dodání.

To znamená výhodu výkonu až +5 Wp. Fotovoltaické panely jsou vhodné pro použití na rodinných a bytových domech i obchodních a průmyslových objektech

Souhrn všech kvalitních komponentů znamená kvalitu produktu. Viessmann zajišťuje standardizovanými schvalovacími procesy nejvyšší účinnost a hospodárnost svých produktů. Fotovoltaické panely Vitovolt se vyznačují použitím kvalitních značkových součástí pro optimální ochranu hot-spot, výbornou reakci při slabém osvitu a velmi slabé opotřebení.

Třídění zajišťuje konstantní kvalitu článků

Solární panely Vitovolt se skládají buď z monokrystalických, nebo polykrystalických křemíkových článků. Už při výrobě se dbá na precizní postupy s nejmenšími odchylkami. Dodatečné třídění a kontrola článků zaručuje i při nízkých hodnotách osvitu, například během silné oblačnosti nebo za soumraku, konstantně vysokou kvalitu.

Antireflexní povlak pro nejvyšší solární výtěžky

S kvalitou krycího skla stojí a padá výkonnost fotovoltaického panelu.
Viessmann využívá mimořádně propustné sklo pro konstantně vysoké výtěžky. Nízký obsah železa a antireflexní povlak snižují absorpci dopadající zářivé energie.

Spolehlivá ochrana článků

Trvalá ochrana článků je předpokladem pro dlouhou životnost solárního panelu Vitovolt. K tomu používá Viessmann fólie z ethylen-vinyl-acetátu (EVA) s vynikající odolností vůči teplu a stárnutí. Poskytují stupeň zesítění minimálně 85 %.

Korozivzdorný hliníkový rám

Panely Vitovolt se skládají z plně hliníkového rámu. Zaoblené rohy poskytují větší stabilitu i odolnost proti zkroucení a chrání před vniknutím vlhkosti.

Odolné těsnění

Velmi kvalitní těsnicí materiály s velmi odolným lepením odpuzují nečistotu a vlhkost. Navíc jsou UV odolné a odolávají i kolísání teplot tím, že vyrovnávají bez napětí roztažení vzájemně spojených komponent a materiálů.

 
 
Shrnutí

Technické informace

 • Panely Viessmann Vitovolt 410 Wp
 • Střídač GoodWe 10 kW
 • Výkon baterií 7,1 - 24,86 kWh
 • Záruka 25 let na výkon
 • 10 let záruka na střídač
 • 10 let záruka na baterie
 • 10 let záruka na práci
 • Instalujeme všechny typy fotovoltaických systémů

Fotovoltaické elektrárny, fotovoltaika

Pokud hledáte skutečně efektivní a levný zdroj energie, tak řešení vám přináší fotovoltaika v Brně. Můžete si vyrábět vlastní elektřinu a tím výrazně ušetříte. V současné době lze velmi efektivním způsobem využít sluneční energii.

Stejný zdroj elektřiny nabízí rovněž fotovoltaika v Olomouci, která je založena na stejném principu jako solární panely v Brně. Dalším místem, které poskytuje stejně kvalitní služby je fotovoltaika v Plzni.

Fotovoltaické elektrárny v Brně i fotovoltaické elektrárny v Plzni jsou velmi přínosné nejen pro samotné spotřebitele, ale rovněž i pro životní prostředí.