Projdeme s vámi

Celý proces instalace fotovoltaiky od A do Z

 

Telefonát/dotazník web

Konzultace po telefonu

Zaslání předběžné nabídky

Bezplatná konzultace s technikem na místě instalace

Finální nabídka

Podpis smlouvy

Žádost o akceptaci dotace

Žádost o připojení k distribuční soustavě

Příprava projektové dokumentace a odsouhlasení

Akceptace dotace

Platba 50% z ceny díla před realizací

Realizace FVE

Doplatek 50%z celkové ceny

Výměna elektroměru

Vyplacení dotace NZÚ